Contact

De Pers

De organisatie van Headbanging Enschede heet natuurlijk alle geïnteresseerde pers van harte welkom. Echter, om het organisatorisch in goede banen te leiden, dienen persaanvragen tijdig binnen te zijn bij de organisatie van Headbanging Enschede.

Stuur de aanvraag voor 15 maart a.s. naar promo@headbangingenschede.nl met daarin:

  • Naam krant/website/medium
  • Naam contactpersoon
  • Telefoonnummer
  • Aantal personen + namen

De organisatie zal vervolgens de aanvraag beoordelen, bij goedkeuring een bevestiging sturen en vervolgens de personen op de gastenlijst zetten.

Fotografie:
Het fotografiebeleid van Headbanging Enschede zal hetzelfde zijn als dat van Atak. Zie http://www.atak.nl/Fotografiebeleid/ voor meer informatie. Net als persaanvragen geldt voor fotografie-aanvragen dat deze ingediend dienen te worden bij de organisatie van Headbanging Enschede.

Voor vragen over de ticketverkoop: tickets@headbangingenschede.nl
Overige vragen: promo@headbangingenschede.nl

Facebook Myspace Twitter Hyves